Kontakt oss

Vi vil gjerne høyre frå deg. Alle er velkomne til å kontakte oss – enten det er for å gi informasjon eller for å stille spørsmål. 

Kva utfordringar og moglegheiter ser du at det gir å vere eldre i Noreg? Fortell oss om det. 

Vi svarer på spørsmål, gir råd og rettleier så langt vi har kapasitet til det.

Du kan kontakte oss om saker som gjeld helse, omsorg, arbeidsliv, teknologi – eller andre tema som er viktige for deg og som gjeld interessene til eldre. 

Vi har ikkje mynde til å avgjere enkeltsaker eller klager. Men vi kan vise saker vidare til rette instans dersom det er grunn til det. 

Vi ber deg om å ikkje sende inn sensitive personopplysningar. 

KONTAKTSKJEMABruk kontaktskjemaet vårt – her finn du det.

Du kan også ringe oss eller sende brev. Postadressa og sentralbordnummeret vårt finn du lengst nede på sida. 

PRESSEKONTAKTEr du journalist, finn du kontaktinformasjon her
 

Våre ansatte

Bente Lund Jacobsen, eldreombud, og Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge
Bente Lund Jacobsen
eldreombud
E-post: post@eldreombudet.no
Telefon: 70 30 51 80
Portrett av seniorrådgiver Svein Arne Orvik
Svein Arne Orvik
seniorrådgiver i kommunikasjon
E-post: svein.arne.orvik@eldreombudet.no
Telefon: 93 80 69 23
Portrett av seniorrådgiver Asle Gjermundrød
Asle Gjermundrød
seniorrådgiver i arbeids- og næringsliv, innovasjon og teknologiutvikling
E-post: asle.gjermundrod@eldreombudet.no
Telefon: 70 30 51 80
Portrett av seniorrådgiver Kjetil Heggem
Kjetil Heggem
seniorrådgiver i helse og omsorg
E-post: kjetil.heggem@eldreombudet.no
Telefon: 70 30 51 80
Siri Anita Rørstad
Siri Anita Rørstad
økonomi- og administrasjonsmedarbeider
E-post: siri.anita.rorstad@eldreombudet.no
Telefon: 70 30 51 80

Kart

Postadresse
Postboks 228 Skøyen
0213 Oslo
Besøksadresse
Ystenesgata 6 B
6003 Ålesund