Aktuelt

– Koronasertifikatet diskriminerer ikke-digitale

– Slik koronasertifikatet tas i bruk i dag, vil mange ikke-digitale eldre slite med å få tak i det. Det er diskriminerende. Myndighetene framstår digitalt fartsblinde, og ikke-digitale blir taperne, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Debatt: Eldre må ikkje kome til kort ved valet

Innføringa av digitale valkort må ikkje føre til at nokon eldre fell mellom stolane og droppar å bruke stemmeretten. Vi fryktar at eldre som er i ei digital gråsone i praksis ikkje vil få valkort. 

Krever handling mot digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap er en trussel for mange eldre. Strategien «Digital hele livet» må gi en bedre hverdag for eldre, uansett hvilken digital kompetanse de har.

Svak satsing på eldres psykiske helse

– Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er et dårlig svar på de påkjenningene eldre har under pandemien. 10 millioner kroner ekstra til forebyggende hjemmebesøk er småpenger, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Ber LO heve aldersgrensa for leiarverv

Eldreombodet oppfordrar LO til å heve aldersgrensa for leiarar i organisasjonen frå 60 til minst 65 år. – LO bør vise veg, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen til VG.

Kronikk: Legg en exitstrategi for eldre

Er våre øverste myndigheter blinde for hvordan livet under pandemien truer eldres psykiske og fysiske helse? Det trengs kraftige tiltak for å berge eldres helse og livskvalitet ut av koronatida.