Aktuelt

Gi beskjed til Stortinget: Eldreombudet må bestå

Vil du bidra til at eldre får beholde Eldreombudet? Da bør du snarest mulig si din mening direkte til partiene på Stortinget. Her finner du e-postadressene deres og argumenter for hvorfor Eldreombudet må bestå.

Debatt: Aps støtte til Eldreombodet

Slik barn har Barneombodet, skal eldre ha Eldreombodet. Det slo Arbeidarpartiet fast då Stortinget oppretta Eldreombodet i 2020. Og slik må det framleis vere, skriv eldreombod Bente Lund Jacobsen.

Styrk den psykiske helsehjelpa til eldre

Psykisk uhelse må ikkje bli oppfatta som ein forventa og naturleg del av aldringa. Det skriv vi i eit innspel til den nye opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi ber regjeringa sette inn ei rekke tiltak.

Eldreombodet krev eit offentleg alternativ til BankID

Mange eldre har problem med å identifisere seg på nettet. Eldreombodet ber staten om å innføre ei ny løysing som er meir brukarvennleg enn BankID. Ikkje-digitale innbyggarar må også få mykje meir hjelp og opplæring, krev vi.

Debatt: Minstepensjonen må settes betydelig opp

Med brå prisvekst og en pensjon som henger etter, havner minstepensjonistene godt under EUs fattigdomsgrense. Slik produserer samfunnet fattigdom blant eldre. Det må ta slutt, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Nyskaping i NRKs tv-arkiv etter forslag frå Eldreombodet

Gamle program blir no presenterte tiår for tiår i NRKs nett-tv. Slik blir det lettare å oppleve gylne tv-augeblikk frå ei bestemt tid på nytt. – Det å vekke gode tv-minne til live, vil glede mange og vere ekstra verdifullt for personar med demens, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. Ho rosar NRK for viljen til nyskaping.