Aktuelt

Stadig fleire viser støtte til Eldreombodet

Det er svært gledeleg at stadig fleire av stortingspartia markerer at eldre må få behalde Eldreombodet. Både MDG, Raudt, KrF, Høgre og Frp har no stemt for eit forslag frå Frp om å vidareføre Eldreombodet.

Debatt: Hva alderisme er og ikke er

Alderismen må kjøres på dynga. Og det er en av grunnene til at vaktbikkja Eldreombudet må opprettholdes, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i et debattinnlegg i Nationen. 

– Kampen mot nedleggingsforslaget held fram

– Det er skuffande at regjeringas foreslåtte kutt på 1 million kroner i Eldreombodets 2022-budsjett ikkje er tatt bort i avtalen om revidert nasjonalbudsjett. Men kampen mot forslaget om å legge ned Eldreombodet held fram, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. 

Argumentsamling: Eldreombudet må bestå

Stortinget må avvise regjeringens forslag om å legge ned Eldreombudet. Løpet er ikke kjørt! Her er argumenter for at Eldreombudet må bestå som uavhengig vaktbikkje for eldres interesser i hele samfunnet.

Debatt: Mektige eldre?

Mange eldre trenger sårt et talerør. Jeg forventer at Stortinget vil opprettholde Eldreombudet. Eldre som ber oss om hjelp, forteller om stor avmakt. Ofte gjelder det digitalt utenforskap, vanskelige klageprosesser eller en fortvilt livssituasjon, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i Dagbladet.

Kronikk: Ikkje svekk stemma til eldre

Eldre er mykje meir enn pasientar. Derfor blir ikkje Eldreombodet overflødig viss pasient- og brukaromboda i fylka blir styrkte. Oppdraget vårt er ikkje avgrensa til helse- og omsorgssektoren. Det skriv eldreombod Bente Lund Jacobsen i ein kronikk i Vårt Land.

Lov om Eldreombudet er to år

Vi gratulerer alle eldre og hele Stortinget: Denne uka er loven om Eldreombudet to år! 2. juni 2020 vedtok Stortinget enstemmig å opprette Eldreombudet etter modell av Barneombudet. Stortinget må avvise regjeringens forslag om å svekke og legge ned Eldreombudet.