Aktuelt

Debatt: Minstepensjonen må settes betydelig opp

Med brå prisvekst og en pensjon som henger etter, havner minstepensjonistene godt under EUs fattigdomsgrense. Slik produserer samfunnet fattigdom blant eldre. Det må ta slutt, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Nyskaping i NRKs tv-arkiv etter forslag frå Eldreombodet

Gamle program blir no presenterte tiår for tiår i NRKs nett-tv. Slik blir det lettare å oppleve gylne tv-augeblikk frå ei bestemt tid på nytt. – Det å vekke gode tv-minne til live, vil glede mange og vere ekstra verdifullt for personar med demens, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. Ho rosar NRK for viljen til nyskaping.

Eldreombudet bygger på bred støtte i høring

Mange engasjerer seg nå for å opprettholde Eldreombudet. Det er ikke overraskende, for loven om Eldreombudet fra 2020 ble til med støtte fra mange deler av samfunnet. En rekke nasjonale og lokale instanser uttalte seg i høringen som regjeringen holdt før Stortinget enstemmig vedtok å opprette Eldreombudet.

Stadig fleire viser støtte til Eldreombodet

Det er svært gledeleg at stadig fleire av stortingspartia markerer at eldre må få behalde Eldreombodet. Både MDG, Raudt, KrF, Høgre og Frp har no stemt for eit forslag frå Frp om å vidareføre Eldreombodet.

Debatt: Hva alderisme er og ikke er

Alderismen må kjøres på dynga. Og det er en av grunnene til at vaktbikkja Eldreombudet må opprettholdes, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i et debattinnlegg i Nationen. 

– Kampen mot nedleggingsforslaget held fram

– Det er skuffande at regjeringas foreslåtte kutt på 1 million kroner i Eldreombodets 2022-budsjett ikkje er tatt bort i avtalen om revidert nasjonalbudsjett. Men kampen mot forslaget om å legge ned Eldreombodet held fram, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. 

Argumentsamling: Eldreombudet må bestå

Stortinget må avvise regjeringens forslag om å legge ned Eldreombudet. Løpet er slett ikke kjørt, for det er Stortinget som bestemmer. Her er argumenter for at Eldreombudet må bestå som uavhengig vaktbikkje for eldres interesser i hele samfunnet.