Arendalsuka: Vi taler eldres sak – få med deg debattene!

Digitalt utenforskap. Framtidens eldreomsorg. Velferdsteknologi. Dette er blant temaene vi setter søkelyset på under Arendalsuka 2022. Eldreombudet deltar på Arendalsuka for å bidra til at eldres interesser blir hørt!

PUBLISERT:
08.08.2022
OPPDATERT:
17.08.2022

 

Arendalsuka er en årlig møteplass og debattarena der viktige samfunnsspørsmål står på dagsordenen. 

Her finner du lenker til debattene vi arrangerer og deltar på. Du kan se og høre alle debattene direkte på nett. 

Og om du skal til Arendal, så gleder vi oss til å møte deg! 

 

Ikke-digital og utenfor – hvem bryr seg?

Tema: Hva gjør vi med det digitale utenforskapet? Og ikke minst: Hvem skal gjøre det? Hvilken rolle skal kommunene ha? Hva kan frivillig sektor bidra med? Er opplæring løsningen?

Mandag 15. august kl. 14.30–15.30

Arrangører: Pensjonistforbundet, Eldreombudet, IKT Norge, KS 

 

Generasjonsmøter og medborgerskap – slik bygger vi framtidens eldreomsorg!

Tema: Hvordan kan generasjonsmøter mellom unge og eldre bidra positivt når det blir stadig flere eldre? Hvilken rolle kan sosial velferdsteknologi og nye digitale løsninger spille?

Tirsdag 16. august kl. 16.30–17.30

Arrangører: Stiftelsen Livsglede for Eldre, VilMer AS

 

Varm velferdsteknologi. Borte bra, men hvordan kan hjemme bli bedre?

Tema: Hvordan kan ny teknologi være med på å bekjempe ensomhet og isolasjon? Hvordan sikrer vi at teknologien kommer ut til kommunene?

Onsdag 17. august kl. 15.00–16.00

Arrangør: Atea Norge AS

 

Hvordan knekker vi «implementeringskoden» for velferdsteknologi?

Tema: Hvorfor har vi ikke klart å ta i bruk mer av velferdsteknologien? Hvordan kan ny teknologi og nye arbeidsrutiner bidra til at beboerne på omsorgsinstitusjoner får bedre livskvalitet?

Torsdag 18. august kl. 11.00–12.00

Arrangører: Foreningen HelseInn, SensCom AS, Stiftelsen Livsglede for eldre