Debatt: Flytt eldre til toppen av valglistene

Bruk retten til å endre på stemmeseddelen, og flytt eldre kandidater til toppen av lista. Det er Eldreombudets klare budskap til velgerne.

PUBLISERT:
05.07.2021
OPPDATERT:
05.07.2021

 

Av eldreombud Bente Lund Jacobsen

Innlegget er publisert i flere aviser. 

 

Nå er stortingsvalget i gang, for 1. juli åpnet den såkalte tidligstemminga. Vi oppfordrer velgerne til å gi partiene en kraftig beskjed: Eldre må bli bedre representert.

Slik partiene har satt opp listene, kan Stortinget komme til å ha maksimalt én representant over 70 år etter valget. Det viser en gjennomgang i avisa Vårt Land.

Det er uholdbart at ikke flere eldre er nominert i toppen av listene.

Rett til å endre nummereringa

Velgerne har nå muligheten til å be partiene gjøre en bedre jobb med å nominere eldre. For valgloven gir velgerne rett til å endre nummereringa av kandidatene.

Når du har funnet lista du skal stemme på, bør du sjekke fødselsåret som står ved navnet til kandidatene. I ruta ved siden av eldre kandidater kan du så skrive inn en høy plassering: 1, 2 osv. Slik flytter du eldre til toppen.

Les mer om oppfordringa vår til velgerne

Må gjenspeile bredden

Stortinget må gjenspeile bredden i befolkninga. Det er udemokratisk at ikke flere eldre blir valgt inn.

Det er også et tap for partiene at de går glipp av den verdifulle erfaringen eldre har. Den svake representasjonen av eldre sender dessuten et dårlig signal til resten av samfunnet.

Eldre utgjør en stadig større del av befolkninga, men snittalderen blant stortingsrepresentantene har falt. Etter forrige valg var snittalderen 46,1 år.

Unge skal selvsagt også være godt representert på Stortinget. Alle aldersgrupper må være godt representert. For alle velgere må kunne identifisere seg med noen av dem som blir valgt til det viktige vervet som stortingsrepresentant.

Er partiene opptatt av mangfold i alder? 

Det er forståelig at en del yngre politikere etter hvert kan ønske å gi seg som folkevalgte for å prøve noe annet. På samme måte bør det være mulig å vende tilbake til politikken – eller å starte en politisk karriere i godt voksen alder.

Lenge har det vært jobbet for bedre kjønnsbalanse og representasjon av personer med minoritetsbakgrunn på Stortinget. Er partiene like opptatt av å ha et mangfold i alder og livserfaring blant representantene?

I så fall må partiene sette eldre høyt på listene ved senere valg. Og det bør velgerne gi klar beskjed om ved valget i år.