Debatt: Hva alderisme er og ikke er

Alderismen må kjøres på dynga. Og det er en av grunnene til at vaktbikkja Eldreombudet må opprettholdes, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i et debattinnlegg i Nationen. 

PUBLISERT:
15.06.2022
OPPDATERT:
22.06.2022

 

Av eldreombud Bente Lund Jacobsen

Innlegget er publisert i Nationen.

 

I Eldreombudet er vi er glade for alle som vil være med på å bekjempe alderismen. Med alderisme mener vi stereotypier, fordommer og diskriminering på grunnlag av alder.

Det er bra at kommentator Kari Gåsvatn i Nationen 11. juni løfter temaet alderisme. Men at «etableringen av et eldreombud var en form for alderisme», slik hun hevder, er en anklage Stortinget blankt kan frifinnes for. Hvis ikke, blir mange instanser satt i et underlig lys:

At vi har barnevern, betyr ikke at alle barnefamilier trenger hjelp. At vi har eldreomsorg, betyr ikke at eldre er hjelpeløse. At hver kommune har et eldreråd, stigmatiserer ikke eldre. At Barneombudet finnes, kan knapt sies å sette barn i bås. Likevel mener Gåsvatn at «et eget eldreombud kan føre til mer ekskludering, mer båstenkning». 

Barn, eldre og de fleste andre kategorier rommer et stort mangfold. Det betyr ikke at vi ikke kan snakke om barns behov eller eldres interesser.

«Eldreombudets virksomhet skal gjelde alle eldre i Norge, uavhengig av bakgrunn. Eldreombudet må imidlertid være oppmerksom på at noen eldre møter særlige utfordringer.» Det skrev en samlet helse- og omsorgskomite da Stortinget enstemmig opprettet Eldreombudet i 2020.

Slik pekte Stortinget på at eldre er så mangt – og samtidig fikk oppdraget vårt en tydelig sosial profil. Selv oppsummerer vi det gjerne slik: Eldre må få bidra med ressursene sine og få hjelp når det trengs.

Selvsagt har eldre noen fellestrekk. Mange av oss får flere helseutfordringer når vi blir eldre. Det er et faktum, ikke en stereotypi. Men å ha generaliserte forestillinger om hvordan eldre er, er alderistisk.

Min appell er: Blir du stakkarsliggjort eller undervurdert etter hvert som alderen øker? Si ifra. Snakker du med barnestemme til eldre mennesker? Tenk deg om. Kjenner du nesten bare folk på din egen alder? Bli kjent med noen fra en annen generasjon enn din egen.

Alderismen må kjøres på dynga. Og det er en av grunnene til at vaktbikkja Eldreombudet må opprettholdes.