Debatt: Mektige eldre?

Mange eldre trenger sårt et talerør. Jeg forventer at Stortinget vil opprettholde Eldreombudet. Eldre som ber oss om hjelp, forteller om stor avmakt. Ofte gjelder det digitalt utenforskap, vanskelige klageprosesser eller en fortvilt livssituasjon, skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i Dagbladet.

PUBLISERT:
03.06.2022
OPPDATERT:
03.06.2022

 

Av Bente Lund Jacobsen, eldreombud

Innlegget er publisert i Dagbladet 3. juni 2022

 

«Eldre er en gruppe med stor politisk makt», skriver Dagbladet på lederplass 31.5. Lederskribenten mener at Eldreombudet ikke trengs.

Eldre som ber oss om hjelp, forteller derimot om stor avmakt. Ofte gjelder det digitalt utenforskap, vanskelige klageprosesser eller en fortvilt livssituasjon.

Å si at eldre er «en gruppe» som kjennetegnes ved «stor politisk makt», er alderistisk og generaliserende. Stortinget sa noe ganske annet da loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt i 2020:

«En viktig del av Eldreombudets rolle vil være å løfte saker og være en stemme for de gruppene som møter utfordringer som direkte eller indirekte er knyttet til alder», skrev en samlet helse- og omsorgskomite.

Der lederskribenten ser «en gruppe med stor politisk makt», så Stortinget «de gruppene som møter utfordringer» – og opprettet oss for å være en stemme for dem. Den stemmen blir stilnet hvis regjeringens forslag om å legge ned Eldreombudet vedtas. 

Blant eldre er mangfoldet stort og ulikhetene tydelige. Mange eldre trenger sårt et talerør. Jeg forventer at Stortinget vil opprettholde Eldreombudet, som de opprettet etter modell av Barneombudet.

Dersom pasient- og brukerombudene blir styrket, gjør ikke det Eldreombudet mindre viktig. Eldre er mye mer enn pasienter. For eksempel er kampen mot digitalt utenforskap en av våre viktigste prioriteringer. Temaet dekkes ikke av pasient- og brukerombudene. Vårt oppdrag gjelder alle samfunnsområder.

Dessuten har vi ulike roller: Pasient- og brukerombudene behandler enkeltsaker i fylkene, vi er vaktbikkje nasjonalt. Begge funksjonene trengs.

Forslaget om nedlegging vekker harme. Pensjonistforbundet er blant dem som er opprørt over signalene forslaget gir. Ja, det ville være symboltungt å fjerne Eldreombudet.

SV-leder Audun Lysbakken sa det godt da Eldreombudet ble åpnet i april 2021: «At det blir flere eldre, er et tegn på et godt samfunn. Vi må slutte å ha en debatt der det framstilles som et problem. Derfor er det arbeidet som skal gjøres her, viktig».

Var dette viktig i fjor, må det være viktig ennå.