Den internasjonale eldredagen 1. oktober

«Digital rettferdighet for alle aldre» er årets tema for FNs internasjonale eldredag.

PUBLISERT:
29.09.2021
OPPDATERT:
19.01.2022

 

Kampen mot digitalt utenforskap blant eldre er en av de viktigste sakene for Eldreombudet

Nå som en ny regjering er på trappene, er dette et av våre krav til Støre-regjeringen: Sørg for at ingen ikke-digitale eldre faller utenfor

Dette mener vi

  • Alle eldre må få tilbud om opplæring og veiledning i digitale verktøy der de bor.
  • Ikke-digitale eldre må ha rett til analoge tjenester fra alle private og offentlige virksomheter, blant annet bank og forsikring, Nav og kommunale tjenester.
  • Retten til å betale kontant for varer og tjenester må presiseres og håndheves med sanksjoner.
  • Når det offentlige lager digitale tjenester for innbyggerne, må eldre alltid involveres grundig i utviklingsarbeidet.
  • Velferdsteknologi som kjøpes inn av det offentlige må kunne brukes av alle eldre, uansett hvilken digital kompetanse man har fra før.

Mange ikke-digitale eldre

  • 480 000 personer over 60 år regnes som ikke-digitale i Norge
  • Definisjonen på ikke-digitale er personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter.
  • Ikke-digitale støter på mange utfordringer i hverdagen: krav om digital bussbillett, skyhøye bankgebyrer for ikke-digitale kunder, offentlig informasjon som bare er tilgjengelig digitalt m.m. 

 

Les mer om FNs internasjonale eldredag.