– Ekspertgruppe må også kartlegge eldres psykiske helse under koronapandemien

– Det er uforståelig at eldre ikke er nevnt med et ord i regjeringens omtale av den nye ekspertgruppen som psykolog Peder Kjøs skal lede, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
16.03.2021
OPPDATERT:
19.03.2021

– Jeg ber regjeringen slå fast at gruppen skal skaffe grundig kunnskap om eldres psykiske helse under pandemien, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Påfallende at eldre ikke omtales

Eldreombudet viser til pressemeldingen om ekspertgruppen fra de tre partilederne i regjeringen: statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Det er godt at partilederne nevner barn og unge flere ganger i pressemeldingen, for mange unge har det svært tungt under pandemien. Men det er påfallende og bekymringsfullt at eldre ikke blir nevnt. Mange eldre har levd sosialt isolert og vært redde for å bli alvorlig syke eller dø av covid-19, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Frykter manglende tiltak for eldre

Ifølge Helsedirektoratet skal gruppen «se på konsekvenser av pandemien for livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk i befolkningen, og vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen». Ekspertgruppens vurderinger skal bli en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye tiltak.

– Slik regjeringen vinkler gruppens arbeid i pressemeldingen, frykter jeg at kunnskap om eldres helse og livskvalitet kan gå tapt, og at tiltakene eldre trenger, ikke blir satt i verk, sier Jacobsen.

Nødvendig søkelys på unge, taushet om eldre

– I pressemeldingen spisser regjeringen ekspertgruppens arbeid inn mot barn og unge, og det er det svært gode grunner til. Men eldre blir ikke løftet fram på den samme måten, konstaterer Jacobsen.

Eldreombudet peker på tre grunner til at eldre er spesielt sårbare under pandemien:

  • Mange eldre har over lang tid levd sosialt isolert for å unngå smitte, fordi de er i risikogruppene.
  • Smittefrykten blant eldre er stor fordi faren for å bli alvorlig syk eller dø øker sterkt med alderen.
  • En del eldre har utsatt å oppsøke helsehjelp, noe som kan forverre livssituasjonen deres.

Etterlyser flere medlemmer med ekspertise på eldre

– Det er prisverdig at ekspertgruppen har en rekke medlemmer som arbeider med barn og unges levekår. Men hvorfor har ikke regjeringen også utnevnt en rekke eksperter på eldre, spør eldreombudet.

Eldreombudet forventer at rapporten fra ekspertgruppen inneholder en bred beskrivelse av hvordan eldre har det under pandemien og hvilke tiltak de trenger framover.