Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge offisielt åpnet

− Dere er viktige. Både for dagens eldre og eldre generasjoner som kommer, sa statsminister Erna Solberg og erklærte de to virksomhetene for åpnet 27. april 2021.

PUBLISERT:
27.04.2021
OPPDATERT:
18.05.2022

 

Med engasjerte taler og hilsener gikk det offisielle startskuddet for de to nye nasjonale virksomhetene som holder til under samme tak i Ålesund. 

På grunn av koronarestriksjonene ble åpningen et digitalt arrangement som alle kunne følge på nett. 

Se opptak fra åpningen her

 

– Vi skal passe nøye på eldres interesser

– Ved å samlokalisere Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge er håpet vårt at vi skal få et sterkere miljø og synergier ut av arbeidet, sa statsministeren i åpningstalen. 

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig statsorgan, mens Senteret er et kompetansesenter som tilhører Helsedirektoratet. 

– Vi kommer til å passe nøye på at eldres interesser i samfunnet blir fulgt opp. Vi ønsker å ha dialog med eldre overalt. Ta kontakt med oss og del kunnskapen du sitter på, oppfordret eldreombud Bente Lund Jacobsen. 

– Vi skal ha fokus på nytenking og innovasjon. Vi skal samarbeide med eksterne miljøer for å finne nye måter å løse ting på, sa leder Wenche Halsen for Senteret for et aldersvennlig Norge. 

 

– Vær talerør og lyttepost

Statsministeren kom inn på bakgrunnen for at Eldreombudet og senteret er opprettet. 

– De fleste eldre går ikke i demonstrasjonstog og protesterer. De trekker seg heller tilbake. Både fra Stortinget og Regjeringen har vi derfor ønsket å få frem stemmer. Vi ønsker aktører som kan være talerør og lyttepost for bredden i eldres interesser og behov, sa statsministeren.  

Sametingspresident Aili Keskitalo og alle lederne for partiene på Stortinget var invitert til å svare på spørsmålet «Hva betyr det å bli eldre for deg?». 

 

Nedenfor kan du lese utdrag fra talene og hilsenene som ble holdt på åpningsarrangementet.

 

Erna Solberg, statsminister

– Vi ønsker aktører som kan være talerør og lyttepost for bredden i eldres interesser og behov. Som kan utfordre både offentlige og private aktører. Og også utfordre eldre selv. Personer som kan vise hva som ikke fungerer, og peke på muligheter. Senteret skal i samarbeid med Rådet for et aldersvennlig Norge bidra til nytenking og bedre løsninger. Eldreombudet skal arbeide selvstendig og uavhengig. Eldreombudet skal ta opp eldres interesser og behov på alle arenaer i samfunnet.

– Det er spennende at dette skal skje fra Ålesund. En region med mye innovasjon som kan bidra med andre perspektiver. Med disse ordene vil jeg erklære både Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge offisielt for åpnet.

 

Bent Høie, helse- og omsorgsminister

– Bente Lund Jacobsen, som landets første eldreombud, har allerede markert seg ved å belyse eldres situasjon under pandemien. Ombudet får allerede flere henvendelser fra eldre og fra pårørende. Dette viser at vi trenger uavhengige lytteposter og pådrivere for endring. 

– Med Trude Drevland, som leder Rådet for et aldersvennlig Norge, har vi fått en tydelig stemme. Senteret skal arbeide på en nyskapende måte i dialog med rådet og andre aktører. Ved å invitere inn såpass ulike aktører som NHO, KS, Pensjonistforbundet, IKT Norge, Frivillighet Norge, Husbanken og OsloMet i Rådet for et aldersvennlig Norge får vi utforsket og utviklet ideer i et uvant, men fruktbart samarbeid for mange.

 

Bente Lund Jacobsen, eldreombud

– Vi i Eldreombudet skal passe på at interessene til eldre blir ivaretatt på alle områder i samfunnet. Det er et stort og fantastisk viktig oppdrag. Jeg pleier å si at vi skal være både vaktbikkje og trekkhund. Der eldres interesser blir svekket, sier vi tydelig fra om det. Og der det trengs nye tiltak og løsninger, sier vi like klart fra om det også.

– Når vi snakker om eldre. Hvem mener vi da? Vi snakker om en stor del av befolkningen, og om enkeltmennesker i mange ulike livssituasjoner. Noen eldre er fortsatt i jobb, og ønsker å stå på lenger i arbeidslivet. Andre har lagt yrkeslivet bak seg og bidrar kanskje med mye frivillig arbeid. Uansett hvor man er i livet, må eldre få bruke ressursene sine. Få være med å styre samfunnet. Få interessene sine sett og respektert. Og få hjelp når helsen tilsier at det blir behov for det. Det er et slikt samfunn vi vil ha.

 

Wenche Halsen, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge

– Aldersvennlig Norge handler om de yngste eldre og folkehelse. Om hvordan den stadig voksende gruppen skal involveres og inviteres til medvirkning. Og hvordan denne gruppens kompetanse og erfaring skal bli sett og brukt. Det handler om hvordan eldre selv skal bidra til en god aldring og et godt liv, der vi skal klare oss selv så lenge som mulig.

– Et aldersvennlig Norge er et felles løft. Etter hvert er vi fem ansatte ved Senteret for et aldersvennlig Norge. Men med så mange oppgaver og nedslagsfelt kan vi ikke gjøre dette alene. Samarbeidet med Eldreombudet vil være av stor betydning. Rådet vårt, med Trude Dreveland i spissen, er våre våpendragere. Samt alle dere som er til stede her i dag, og virksomhetene og organisasjonene dere representerer, vil være våre allianse- og samarbeidspartnere.

 

Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet

– Vi må vite hvordan samfunnet kan legge til rette for at alle eldre skal ha et godt liv. Skape en verdig hverdag tilpasset den enkelte. Det er mye staten og kommunene kan stille opp med. Men den viktigste jobben ligger hos hver enkelt. Det er klokt å planlegge og ta ansvar for egen alderdom.

– For de aller fleste er det viktig å være uavhengig så lenge som mulig. Det handler om å være fysisk aktiv, vedlikeholde vennskap, være bevisst på hva man spiser og forsøke å delta i sosialt liv og skape glede for seg selv og andre. Her har også det offentlige et stort ansvar. Vi må se hvordan vi utvikler lokalsamfunnet i en aldersvennlig retning for de neste 15–20 årene. Det må gjøres med bedre involvering av de dette er spesielt relevant for. 

 

Aili Keskitalo, sametingspresident

– Jeg er nå i den alderen at mine foreldre holder på å bli gamle. Og det har på en måte åpnet øynene mine for hvor viktig det er at helse- og sosialtilbud er tilpasset samiske språk og kultur. Det er viktig at nasjonale satsinger inkluderer det samiske perspektivet i sitt arbeid, fordi den samiske befolkingen er en del av det norske samfunnet.

– Jeg har forventninger om at Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge også favner om og tar vare på interessene til samiske eldre. Der krever både kunnskap og interesse for de samiske språkene, kulturen og historien vår.

 

Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet

– Dere spør hva det betyr å bli eldre for meg. Jeg tenker at det må bety å kunne høste av en fase av livet basert på alt man har opplevd. Gå videre med erfaringer og kunnskap og den tryggheten mange års erfaring tilsier. Det er også det å kunne ha helse, og være trygg på at det er hjelp hvis det trengs. Det er den fasen av livet som kanskje kan bygge på mest erfaring. Derfor er det også noe vi skal kunne se frem til i vårt samfunn.

 

Siv Jensen, partileder i Fremskrittspartiet

– For meg handler det å bli eldre om mange ting. Det handler om at man er klokere og tryggere. Man har mer tid. Forhåpentligvis skal man nyte en lang og god pensjonstilværelse. Og gjøre alt man har lyst til å gjøre. Men det betyr også, dessverre, litt mer «vondter». Derfor betyr alderdom for meg også trygghet. Da må vi ha et samfunn som er lagt godt til rette for å bli eldre. Både i gode og i litt dårligere dager.

 

Kjell Ingolf Ropstad, partileder i Kristelig Folkeparti

– Når jeg tenker på alderdom, tenker jeg på at jeg skal få realisert drømmene mine. For mange eldre i dag er det en lang tid der man har mulighet til å gjøre masse. Kanskje man kan starte nye hobbyer? Mange velger å stå lenger i arbeid. Mitt mål er at en sum eldre både kan bidra med å hjelpe andre, som veldig mange gjør, med å realisere de drømmene man har. Og samfunnet skal stille opp når man blir sykere, når man har behov for hjelp og støtte. Både gjennom å verdsette de pårørende som gjør en fantastisk jobb. Men ikke minst å ha et trygt og godt sykehjemstilbud og trygghet når du trenger hjelp av samfunnet.

 

Arild Hermstad, fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne

– Jeg drømmer om at vi skal klare å fikse klimakrisen for de som kommer etter oss når jeg blir eldre. Vi er nødt til å etterlate oss en klode som er i bedre stand enn den er nå. For min egen del har jeg lyst til å være funksjonsfrisk så lenge det går an. Jeg har lyst til at samfunnet skal være tilrettelagt for oss som blir eldre. Slik at vi kommer oss frem dit vi vil, og at vi kan delta for fullt i samfunnslivet.

 

Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet

– For meg betyr det å bli eldre å bli litt klokere. Litt mer livserfaring. Kanskje litt rundere i kantene. Jeg har sett en del av mine nærmeste som har blitt eldre. Det kan bli vanskelig også. For eksempel i møte med alle de digitale løsningene. Man føler seg umyndiggjort. Derfor er jeg opptatt av at når vi snakker om digitalisering og effektivisering ikke må glemme de menneskelige møtene. Møter mellom mennesker kan aldri erstattes av en kald datamaskin. I eldreomsorgen er det viktig at vi kan ha det nært der folk bor. Slik at man føler man har mest mulig trygghet rundt seg selv og sine i de siste årene. Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en bra dag. Den eldste delen av befolkningen er en stor ressurs. Men vi må også huske at hver generasjon og aldersgruppe har sine utfordringer. Vi må huske de menneskelige møtene. Ikke bare de digitale.

 

Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti

– At det blir flere eldre er et tegn på et godt samfunn. Vi må slutte å ha en debatt hvor det fremstilles som et problem. Derfor er arbeidet som skal gjøres her viktig. Hvordan fører vi en verdig, god og inkluderende politikk for eldre i dette samfunnet? Med god eldreomsorg, rettferdig pensjon og et samfunn som klarer å bruke eldre mennesker som ressursen de er.

 

Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge

– Som leder for Rådet for et aldersvennlig Norge er jeg svært fornøyd med at vi har fått på plass et Eldreombud. Etableringen av Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge må betegnes som en milepæl. Det er stort behov for noen som snakker de eldres sak. Og som står opp for den eldste aldersgruppen. Ombudet har allerede uttalt seg i flere viktige saker. Ikke minst knyttet til pandemien vi fortsatt står i.

– Senteret for et aldersvennlig Norge og de oppgavene som ligger der, knyttet til de friske eldre og hvordan de kan involveres, er et avgjørende bidrag for at Norge skal være et bærekraftig Norge. Vi blir flere eldre. Vi blir friskere, og vi lever lenger. Det er ikke et problem. Det er en suksess. Utfordringene er at både den eldre selv, og samfunnet, må løse alt som må løses. 

 

Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund

– Som ordfører i Ålesund kommune er jeg glad for at Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge er opprettet. Og at kontoret er lagt til Ålesund. Vi vil som kommune tilstrebe oss å være et godt vertskap for kontoret. Vi vil også gjerne invitere til samarbeid der det er naturlig. Det å ha et så viktig kompetansemiljø i vår nærhet håper vi å utnytte positivt etter hvert.

– Det ligger store muligheter i at 60- og 70-åringer, og gjerne enda eldre, med overskudd og kompetanse, ønsker å være aktive deltagere i arbeids- og samfunnslivet. For meg er det selvsagt at eldre i Norge skal ha gode liv. De skal ha frihet til å leve sine liv slik de ønsker. Det betyr at vi som samfunn og kommune må legge til rette for det. Med Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge på laget, er laget som jobber for dette blitt styrket. 

 

Alana Officer, Senior Health Adviser i WHO

– De forente nasjoner erklærte 2021–2030 tiåret for sunn aldring. Tiåret er ment som et globalt samarbeid som bringer sammen mangfoldige sektorer og interessenter: myndigheter, sivile samfunn, akademikere, utøvere, media, privat sektor og personene selv, for å forbedre livene til nåværende og fremtidige generasjoner.

– Jeg er imponert over stegene Norge allerede har tatt: Regjeringens sterke fokus på en aldersvennlig dagsorden, utviklingen i Senteret for et aldersvennlig Norge, og til slutt Eldreombudet. Tre fantastiske initiativer. På vegne av WHO håper jeg vi vil jobbe tett, for eksempel med Eldreombudet, om hvordan vi kan takle alderisme. Vi slapp en global rapport om alderisme forrige måned. Jeg ser frem til tilbakemeldingene deres på den.