– Følgene av besøksrestriksjonene må kartlegges nøye

Eldres situasjon under pandemien er sparsomt beskrevet i den foreløpige rapporten fra koronakommisjonen, slik vi ser det. 

PUBLISERT:
18.06.2021
OPPDATERT:
19.01.2022

 

Eldreombudet har levert høringssvar om den foreløpige rapporten fra koronakommisjonen

Vi ber om at pandemiens konsekvenser for eldre blir langt mer inngående beskrevet i sluttrapporten fra kommisjonen. 

Vi savner spesielt en kartlegging og vurdering av hvilke følger den sosiale isolasjonen har hatt for eldre, både hjemmeboende og de som lever på en helse- og omsorgsinstitusjon. 

Fra pårørende til beboere har vi fått urovekkende meldinger om konsekvensene av besøksrestriksjonene på institusjoner. 

Det er overraskende og kritikkverdig at denne situasjonen ikke er nøye omtalt i koronakommisjonens rapport. 

Les høringssvaret vi har levert om den foreløpige rapporten fra koronakommisjonen