Forventer at Eldreombudet opprettholdes

– Stortinget vedtok enstemmig å opprette Eldreombudet ved lov i 2020. Jeg forventer at det står ved lag og at Eldreombudet opprettholdes. Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Eldreombudet trengs som vaktbikkje og trekkhund, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
12.05.2022
OPPDATERT:
02.06.2022

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at den vil foreslå å avvikle Eldreombudet fra sommeren 2023. Regjeringen foreslår også å kutte i Eldreombudets budsjett for 2022.

– Svært uventet

– Departementets utspill er svært uventet. Jeg forventer at Eldreombudet vil bli opprettholdt. Behovet for å fremme eldres interesser i Norge vil bare øke siden det blir stadig flere eldre. Eldreombudet er gitt en sentral rolle som pådriver og overvåker, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Stortinget har ved lov gitt Eldreombudet i oppgave å fremme eldres interesser overfor det offentlige og private og følge med på utviklingen i eldres situasjon.

Stor støtte

«Høringen knyttet til lov om Eldreombudet viser at det er stor støtte til at det etableres et eldreombud etter modell av Barneombudet», slo en samlet helse- og omsorgskomite i Stortinget fast i 2020.

– Etableringen av Eldreombudet har blitt tatt meget godt imot av eldre selv, pårørende til eldre og representanter for eldre, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Eldreombudet er uavhengig forvaltningsorgan og ble offisielt åpnet i april 2021.