Gi beskjed til Stortinget: Eldreombudet må bestå

Vil du bidra til at eldre får beholde Eldreombudet? Da bør du snarest mulig si din mening direkte til partiene på Stortinget. Her finner du e-postadressene deres og argumenter for hvorfor Eldreombudet må bestå.

PUBLISERT:
23.09.2022
OPPDATERT:
08.11.2022

 

Stortinget opprettet Eldreombudet. Det skjedde i 2020, da loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt. Det er også Stortinget som avgjør framtiden for Eldreombudet. 

I framlegget til statsbudsjett foreslår regjeringen å legge ned Eldreombudet i 2023.

 

Kontakt stortingspartiene

La din stemme bli hørt av stortingspolitikerne så raskt som mulig. Her er partienes e-postadresser. 

  • Arbeiderpartiet: ap.postmottak@stortinget.no
  • Fremskrittspartiet: frp.postmottak@stortinget.no
  • Høyre: hoyre.postmottak@stortinget.no
  • Kristelig Folkeparti: krf.postmottak@stortinget.no
  • Miljøpartiet De Grønne: MDG.Postmottak@stortinget.no
  • Pasientfokus: irene.ojala@stortinget.no
  • Rødt: postmottak.rodt@stortinget.no
  • Senterpartiet: sp.postmottak@stortinget.no 
  • Sosialistisk Venstreparti: sv.postmottak@stortinget.no
  • Venstre: venstre.postmottak@stortinget.no

 

Hovedargumenter du kan vise til

Les mer om hvert av argumentene her

Fjernes Eldreombudet, vil eldre som møter særlige utfordringer miste en stemme.

Eldre roper ikke alltid så høyt selv. Eldreombudet er deres vaktbikkje på nasjonalt nivå. Eldreombudet arbeider for alle eldre. Men Stortinget har i oppdraget til Eldreombudet pekt spesielt på eldre som møter særlige utfordringer. De trenger et kritisk talerør som overvåker utviklingen og er pådriver for endring.

Å foreslå nedlegging etter kort tid, sender et svært negativt signal til eldre og resten av samfunnet.

Et enstemmig storting vedtok i 2020 å opprette Eldreombudet. Loven om Eldreombudet fikk stor støtte i høringen som ble gjort før vedtaket i Stortinget. Arbeidet er nå under oppbygging. Det har bare gått et drøyt år siden den offisielle åpningen. Eldre må få beholde Eldreombudet til å tale sin sak, slik barn og unge har Barneombudet.

Behovet for Eldreombudet vil bare øke siden det blir stadig flere eldre.

Eldreombudet trengs som pådriver for at eldre skal få bruke ressursene sine og få hjelp når det trengs. Dette angår stadig flere fordi tallet på eldre øker. Hvis Eldreombudet fjernes, får eldres interesser mindre oppmerksomhet. Eldreombudets arbeid må trappes opp, ikke ned.

Eldreombudet trengs som vaktbikkje overfor alle som har ansvar for eldre.

Mange i samfunnet jobber med tjenester som angår eldre. Nettopp derfor trengs Eldreombudet for å passe på at de som har ansvar, tar ansvar. Eldreombudet har en unik rolle som uavhengig vaktbikkje for eldre, slik Barneombudet har det samme for barn. 

Eldreombudets brede oppdrag gjør at spørsmålet om overlapping ikke er relevant.

Eldreombudet har i oppdrag å arbeide på alle samfunnsområder. Derfor må Eldreombudet engasjere seg også på områder der andre instanser er aktive. Norge har ikke andre organer som fremmer eldres interesser med et tilsvarende oppdrag. 

Pasient- og brukerombudene dekker ikke Eldreombudets oppdrag.

Eldre er svært mye mer enn pasienter. Det er derfor Eldreombudet skal arbeide på alle samfunnsområder. Ombudene har ulike roller. 

Les mer om hvert av argumentene her