Innfrir Eldreombudets ønske om 65+ i regjering

Med Odd Roger Enoksen (67) som statsråd er aldersgruppen 65+ representert i Støre-regjeringen. – Det fortjener honnør, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
14.10.2021
OPPDATERT:
14.10.2021

 

– Gir et viktig signal

Eldreombudet hadde på forhånd oppfordret Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å ha aldersgruppen 65+ representert i regjering.

– Det er helt på sin plass at kompetansen og erfaringene til aldersgruppen over 65 år nå blir representert også i regjeringskollegiet, sier Jacobsen.

Hun gratulerer Odd Roger Enoksen med utnevnelsen som forsvarsminister.

– Utnevnelsen gir et viktig signal til hele samfunnet om at eldres ressurser trengs overalt, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Behov for en eldreminister

Eldreombudet holder fast ved oppfordringen om å innføre en statsrådspost for eldresaker.

– Eldrebefolkningen vokser, og eldrepolitikk vil kreve stadig mer oppmerksomhet. Det er et åpenbart behov for en eldreminister. Jeg håper at en slik post etter hvert blir innarbeidet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Forventer at regjeringen prioriterer eldres interesser

Eldreombudet utfordrer den nye regjeringen til å prioritere eldres interesser på fem fronter:

  • styrke helse- og omsorgstjenestene for eldre
  • stoppe vold, overgrep og forsømmelse av eldre
  • sørge for at ingen ikke-digitale eldre faller utenfor
  • hindre sosial isolasjon og ensomhet blant eldre
  • styrke eldres samfunnsdeltakelse og påvirkning