– Kampen mot nedleggingsforslaget held fram

– Det er skuffande at regjeringas foreslåtte kutt på 1 million kroner i Eldreombodets 2022-budsjett ikkje er tatt bort i avtalen om revidert nasjonalbudsjett. Men kampen mot forslaget om å legge ned Eldreombodet held fram, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. 

PUBLISERT:
14.06.2022
OPPDATERT:
23.06.2022

 

– Eldre må få behalde Eldreombodet som si vaktbikkje, slik barn og unge har Barneombodet. Det er skuffande at regjeringas foreslåtte kutt på 1 million kroner i Eldreombodets 2022-budsjett ikkje er tatt bort i avtalen om revidert nasjonalbudsjett, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. 

Men Stortinget har ikkje gjort noko vedtak om å legge ned Eldreombodet.  

– Løpet er ikkje køyrt

– Kampen mot forslaget om å legge ned Eldreombodet held fram, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen. 

Så lenge lova om Eldreombodet består, består Eldreombodet. Stortinget oppretta einstemmig Eldreombodet ved ei eiga lov i juni 2020.  

– Takk til alle som kjempar

– På vegner av eldre vil eg rette ein varm takk til alle som kjempar mot forslaget om å legge ned Eldreombodet. Mange engasjerer seg sterkt mot den foreslåtte nedlegginga, og vi håpar det lovar godt for den vidare prosessen, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen.