– Koronasertifikatet diskriminerer ikke-digitale

– Slik koronasertifikatet tas i bruk i dag, vil mange ikke-digitale eldre slite med å få tak i det. Det er diskriminerende. Myndighetene framstår digitalt fartsblinde, og ikke-digitale blir taperne, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
11.06.2021
OPPDATERT:
11.06.2021


Regjeringen har sagt at sertifikatet «skal være klart 11. juni». På helsenorge.no blir nå ikke-digitale innbyggere henvist til å opprette en fullmakt for å kunne be andre skaffe sertifikatet for seg. Det står at «det jobbes også med en løsning for en utskriftsversjon for deg som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, men denne er ikke klar ennå.» 

– Dette er for dårlig. Det er uakseptabelt at ikke-digitale må gå tidkrevende omveier og vente på løsninger, mens digitale brukere nå kan nyte godt av en enkel tjeneste. Forskjellsbehandlingen vil hindre ikke-digitale i å ta viktige steg ut av pandemien og isolasjonen, sier Jacobsen.

I MEDIA: Les om saken hos NTB/Dagsavisen.

Må kunne få sertifikatet i posten eller hos legen

– Myndighetene gjør urett mot en stor gruppe. Det sier seg selv at også ikke-digitale nå kan ha behov for å reise og delta på aktiviteter, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Ikke-digitale må snarest få brev om at de kan få papirversjonen av sertifikatet tilsendt i posten eller levert ut hos fastlegen, krever eldreombudet.

Nær en halv million ikke-digitale eldre

Ifølge en undersøkelse fra Kompetanse Norge er 480 000 personer over 60 år ikke-digitale. Definisjonen på ikke-digitale er personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter.

Krever en ordning som ikke diskriminerer

I høringen om koronasertifikat mente Eldreombudet at

  • ordningen må ikke diskriminere mellom personer med ulik grad av digital kompetanse
  • alle som oppfyller vilkårene for å få sertifikat, må få gratis og enkel tilgang til det
  • papirversjonen av sertifikatet må kunne bestilles i posten eller leveres ut hos fastlegen
  • alle innbyggere må få tilsendt informasjon om hvordan de kan få sertifikatet
  • brev med slik informasjon må sendes fysisk til de som ikke benytter digital post