Krever handling mot digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap er en trussel for mange eldre. Strategien «Digital hele livet» må gi en bedre hverdag for eldre, uansett hvilken digital kompetanse de har.

PUBLISERT:
28.05.2021
OPPDATERT:
28.05.2021

 

Denne uken deltok Eldreombudet i et innspillsmøte med digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Temaet var digitalt utenforskap. 

I møtet ga vi og noen andre virksomheter og organisasjoner innspill til strategien «Digital hele livet», som Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal lage

Vi ble stilt to spørsmål. Her kan du lese hovedtrekkene i svarene og innspillene våre. 

Hvordan kan Eldreombudet bidra til digital inkludering av alle innbyggere?

Det er to grupper i det digitale utenforskapet:

  • de som er digitale og har mulighet til å utvikle flere digitale ferdigheter
  • de som ikke er eller ikke vil bli digitale 

Eldreombudet representerer begge disse gruppene. Begge er like utenfor i det digitale samfunnet. 

Vårt bidrag dreier seg om å

  • drive påvirkningsarbeid overfor offentlige myndigheter og private aktører, for eksempel banknæringen
  • sørge for informasjonsflyt ved å formidle eldres behov og utfordringer til ulike samfunnsaktører
  • samle ulike bidragsytere for å finne gode løsninger på utfordringene 

Hvordan kan innsatsen for å hindre digitalt utenforskap samles?

Det digitale utenforskapet må kartlegges grundig, både når det gjelder dem som har lav digital kompetanse og dem som er uten digital kompetanse.

Det må bli lettere å få tilgang til og å bruke digitale verktøy. Det vil hjelpe å ha enkle apper ferdig installert på nettbrett, telefon og pc.

Det må tilbys bedre informasjon og opplæring til de som skal bruke digitale tjenester. Samtidig må tjenestene være så enkle og intuitive at de kan brukes av målgruppene. 

Tjenester i det offentlige må utvikles på tvers av kommuner og stat med brukeren i sentrum, og i samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

De som ikke kommer til å bli digitale må få fullgode alternativ og god informasjon i kanaler som tv, radio, lokalaviser eller informasjonsfoldere på f.eks. servicetorg, legesenter og helsestasjoner.

Veien videre 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet samler i vår innspill fra inviterte parter. I løpet av sommeren 2021 utarbeider departementet så en strategi i samarbeid med andre departementer.

Eldreombudet vil følge nøye med på det videre arbeidet og fremme tiltak for hindre og redusere det digitale utenforskapet for eldre.