Lov om Eldreombudet er to år

Vi gratulerer alle eldre og hele Stortinget: Denne uka er loven om Eldreombudet to år! 2. juni 2020 vedtok Stortinget enstemmig å opprette Eldreombudet etter modell av Barneombudet. Stortinget må avvise regjeringens forslag om å svekke og legge ned Eldreombudet.

PUBLISERT:
30.05.2022
OPPDATERT:
03.06.2022

Stortinget hadde Barneombudet som forbilde da Eldreombudet ble opprettet: Eldre skal ha Eldreombudet til å tale sin sak, slik barn og unge har Barneombudet

Eldre roper ikke alltid så høyt selv. Eldreombudet er deres vaktbikkje. Stortinget må avvise regjeringens forslag om å svekke og legge ned Eldreombudet.

Pasient- og brukerombudene og Likestillings- og diskrimineringsombudet dekker ikke det brede oppdraget Eldreombudet har fått: å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder. Ombudene har dessuten ulike roller.

Organisasjoner som Pensjonistforbundet kjempet for å få opprettet Eldreombudet. Fjernes Eldreombudet, får eldres interesser mindre oppmerksomhet. 

Mange i samfunnet jobber med tjenester som angår eldre. Nettopp derfor trengs Eldreombudet for å passe på at de som har ansvar, tar ansvar. Slik en uavhengig vaktbikkje skal. 

Det å ville legge ned Eldreombudet har tung symbolverdi. Forslaget gir et svært negativt signal til eldre selv og til hele samfunnet.

Alle partiene sto sammen om å opprette Eldreombudet i juni 2020. Vi forventer at de folkevalgte nå står ved loven og lar alle eldre beholde Eldreombudet som sin vaktbikkje.

Eldre trenger flere forkjempere, ikke færre!