– Må sikre eldre sosial kontakt i influensasesongen

Vi er bekymret for at den kommende influensasesongen kan forlenge og forsterke den sosiale isolasjonen som har rammet eldre under koronapandemien.

PUBLISERT:
09.09.2021
OPPDATERT:
19.01.2022

Derfor ber vi nå Helsedirektoratet veilede kommunene og innbyggerne i hvordan smittevernet av eldre skal sikres uten å ødelegge for den sosiale kontakten. 

I MEDIA: Les om initiativet vårt i Dagbladet

Kan bli tøff influensasesong

Under koronapandemien har mange eldre blitt hindret fra kontakt med familie og venner. Sosial isolasjon er en trussel for både fysisk og psykisk helse. 

Nå varsler helsemyndighetene at den kommende influensasesongen kan bli tøff. 

«Hvordan skal smittevernet av eldre sikres uten å ødelegge for den sosiale kontakten – i perioder der influensa og andre luftveissykdommer sprer seg?» 

Dette spørsmålet stiller Eldreombudet i et brev til Helsedirektoratet. Eldreombudet ber myndighetene gi kommunene og innbyggerne klar veiledning. 

Pårørende og helsepersonell kan bli usikre

I brevet viser eldreombud Bente Lund Jacobsen til erfaringene med sosial isolasjon under koronapandemien.

Eldreombudet frykter at pårørende og helsepersonell kan bli usikre på hvor symptomfri man må være for å ha nærkontakt med eldre eller personer med underliggende sykdommer i influensasesongen.

Unngå unødvendig isolasjon

Eldreombudet retter fire konkrete spørsmål til Helsedirektoratet:

  1. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi befolkningen for å hindre spredningen av influensa og andre smittsomme sykdommer i det kommende vinterhalvåret?
  2. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi befolkningen for å hindre at man isolerer seg unødvendig fra aktiviteter og sosial kontakt av frykt for smitte?
  3. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi til kommunene om smittevern for institusjonsbeboere? Hva skal eventuelle besøksrestriksjoner bygge på?
  4. Hvilke råd vil helsemyndighetene gi til kommunene for å unngå de uheldige sosiale konsekvensene vi har erfart under koronapandemien, ved framtidige influensaperioder?

Les mer og last ned brevet til Helsedirektoratet.