– Manglende eldresatsing i revidert nasjonalbudsjett

– Forslaget til revidert nasjonalbudsjett mangler nødvendige satsinger på eldres behov. Det er skuffende, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
12.05.2022
OPPDATERT:
12.05.2022

Eldreombudet krever en opptrapping av tilskuddene til aktivitetstiltak for eldre som har vært sosialt isolerte og passiviserte under koronapandemien.

– Etter at statsbudsjettet for 2022 ble vedtatt, har restriksjonene mot omikronvarianten forsterket behovet for tiltak mot ensomhet blant eldre. Det er nedslående at regjeringen ikke foreslår å trappe opp slike tiltak, sier eldreombudet.

– Skjerm eldreomsorgen

Eldreombudet ber Stortinget øke kommunenes inntekter i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Det må til for å skjerme eldreomsorgen mot kutt og gi rom for å satse på helse- og omsorgstjenestene.

– Det er urovekkende at regjeringens forslag ikke inneholder en kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. Det må ikke føre til at de kommunale tjenestene til eldre rammes, sier eldreombudet.

Ingen økt satsing mot vold og overgrep

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett øker heller ikke midlene til arbeidet med å stoppe vold og overgrep mot eldre. Tiltaket TryggEst, som skal brukes til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep i kommunene, fikk bare 10,2 mill. kroner i statsbudsjettet for 2022. Det skulle bidra til at verktøyet tas i bruk i totalt 30 kommuner når året er omme.

– Ambisjonene er altfor lave. Alle kommuner må bli trygge kommuner, og det krever systematisk arbeid. Det er beklagelig at forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke sørger for at dette arbeidet raskere blir landsdekkende, sier Jacobsen.

Fortsatt kutt for ikke-digitale

I statsbudsjettet for 2022 reduserte regjeringen tilskuddene til «hjelpe- og veiledningstilbud til innbyggere med manglende eller lav digital kompetanse». Tilskuddsrammen ble kuttet fra 13 mill. kroner til 8 mill. kroner. Dette er ikke foreslått økt i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er et stort behov for kurs og hjelp til eldre som vil bli mer digitale. Ellers havner de i digitalt utenforskap. Det er kritikkverdig at regjeringen ikke foreslår en opptrapping, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Det må også komme en plan som sikrer rettighetene til den delen av eldrebefolkningen som ikke kommer til å bli digital, sier eldreombudet.

Forventer at Eldreombudet opprettholdes

Regjeringen varsler i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett at den vil foreslå å avvikle Eldreombudet.

– Regjeringens utspill er svært uventet. Stortinget vedtok enstemmig å opprette Eldreombudet ved lov i 2020. Jeg forventer at det står ved lag og at Eldreombudet opprettholdes, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.