– Ny regjering må prioritere eldres interesser

Eldreombodet krev at ei ny regjering forpliktar seg til å vareta eldres interesser og behov.

PUBLISERT:
27.09.2021
OPPDATERT:
11.10.2021

 

LES OGSÅ: – Utnevn en eldreminister og ha 65+ med i regjering

Eldreombod Bente Lund Jacobsen har sendt brev til stortingsgruppene til Ap, Sp og SV. I brevet set Eldreombodet fram fem krav til ei ny regjering: 

  • Styrk helse- og omsorgstenestene for eldre
  • Stopp vald, overgrep og forsømming av eldre
  • Sørg for at ingen ikkje-digitale eldre fell utanfor
  • Hindre sosial isolasjon og einsemd blant eldre
  • Styrk eldres samfunnsdeltaking og påverknad 

Les meir om krava i brevet til Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti