– Regjeringen og SV vil legge ned Eldreombudet

– Eldre mister nå en viktig stemme. Det er først og fremst trist for de eldre som trenger en vaktbikkje mot systemet, at Ap, Sp og SV velger å legge ned Eldreombudet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
30.11.2022
OPPDATERT:
30.11.2022

Eldreombudet ble opprettet etter modell av Barneombudet. Loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2020. 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslo regjeringen å legge ned Eldreombudet fra 1. juli 2023. SV valgte å gå til forhandlinger med regjeringen om statsbudsjettet uten å ta med Eldreombudet i forhandlingene.

Stemte for opprettelsen i Stortinget

– Budsjettpartiene mener dessverre 10 millioner er en for høy sum å betale for å sikre de eldre en egen vaktbikkje overfor systemet. Det er synd at regjeringen og budsjettpartner SV mener et eget eldreombud ikke lenger er nødvendig, bare to år etter at de som opposisjonspartier stemte for opprettelsen i Stortinget, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Eldre over hele landet forteller oss hvor viktig det er at hele Stortinget ga eldre en egen stemme i samfunnsdebatten. Når Eldreombudet legges ned, mister eldre en uavhengig ombudsstemme, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

En varm takk til alle som engasjerte seg

– Eldre selv, en rekke organisasjoner og mange folkevalgte fra hele landet har protestert mot nedleggingsforslaget. På vegne av eldre i Norge vil jeg rette en varm takk til alle som engasjerte seg for å opprettholde Eldreombudet. Til tross for dette engasjementet valgte altså budsjettpartiene å fjerne Eldreombudet, sier Jacobsen.

– Det har vært dypt meningsfullt å arbeide med å løse oppdraget Stortinget ga i loven om Eldreombudet: å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.