Stadig fleire viser støtte til Eldreombodet

Det er svært gledeleg at stadig fleire av stortingspartia markerer at eldre må få behalde Eldreombodet. Både MDG, Raudt, KrF, Høgre og Frp har no stemt for eit forslag frå Frp om å vidareføre Eldreombodet.

PUBLISERT:
22.06.2022
OPPDATERT:
24.06.2022

 

Forslaget som dei fem partia har stemt for, lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre Eldreombudet fra 2023». 

Regjeringa har varsla at ho vil foreslå å legge ned Eldreombodet. Fleire og fleire av partia går imot det. 

Det gir håp for alle som ber Stortinget stå ved sitt einstemmige vedtak frå 2020 om å opprette Eldreombodet som vaktbikkje for eldre, slik barn og unge har Barneombodet. 

Stortinget har ikkje gjort noko vedtak om å legge ned Eldreombodet. 

I 2020 blei Eldreombodet oppretta av Stortinget gjennom ei eiga lov. Så lenge lova består, består Eldreombodet. 

Viss regjeringa legg fram eit konkret forslag om å fjerne lova, er det Stortinget som avgjer saka. 

– Då skal alle partia få seie sitt, slo tidlegare statsminister Erna Solberg fast overfor TV 2 då ho besøkte Eldreombodet nyleg. 

Då Stortinget vedtok å opprette Eldreombodet, bygde dei på stor støtte frå mange delar av samfunnet