Statsbudsjettet: Ber SV stanse forslag om å legge ned Eldreombudet

– SV må stå ved sin støtte til å opprette Eldreombudet, avvise nedleggingsforslaget og la eldre beholde Eldreombudet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
06.10.2022
OPPDATERT:
07.10.2022

 

 

Vil du bidra til at eldre får beholde Eldreombudet? Da bør du snarest mulig si din mening direkte til partiene på Stortinget. Her finner du e-postadressene deres og argumenter for hvorfor Eldreombudet må bestå.

 

I framlegget til statsbudsjett foreslår regjeringen i dag å legge ned Eldreombudet i 2023. 

– Det er skuffende at regjeringen fremmer et forslag om nedlegging kort tid etter at Stortinget enstemmig opprettet Eldreombudet ved lov, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen. 

Eldreombudet ble opprettet i 2020, etter modell av Barneombudet. Eldreombudet ble offisielt åpnet i 2021.

– Framtiden for Eldreombudet kan ikke reduseres til et budsjettspørsmål. Eldreombudet er opprettet ved en egen lov som hele Stortinget stemte for, sier eldreombudet.

Utfordrer SV

– Vår rolle som uavhengig vaktbikkje på områder som helse, digitalt utenforskap og samfunnsdeltakelse må bestå. Når vi møter eldre over hele landet, får vi bekreftet hvor mye det betyr for dem at hele Stortinget har gitt eldre en egen stemme i samfunnsdebatten, sier Jacobsen.

Eldreombudet ber SV stanse forslaget om å legge ned Eldreombudet i høstens forhandlinger på Stortinget.

– SV stemte for å opprette Eldreombudet, og ved åpningen av Eldreombudet i 2021 sa SV-leder Audun Lysbakken at arbeidet blir viktig. Vi ber SV stå fast ved det i høstens forhandlinger, slik at forslaget om nedlegging ikke vil få flertall, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Behovet for Eldreombudet som trekkhund og vaktbikkje vil bare øke siden det blir stadig flere eldre. Arbeidet må trappes opp, ikke legges ned, sier Jacobsen.

– Argument om overlapping holder ikke

– Regjeringens argument om at Eldreombudet overlapper med andre instanser, holder ikke. Stortinget har gitt Eldreombudet i oppgave å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder. Da må vi nødvendigvis engasjere oss på områder der også andre er aktive. Slik er vår rolle som et nasjonalt ombud med bredt mandat, akkurat som Barneombudet, sier Bente Lund Jacobsen.

– Å styrke pasient- og brukerombudene gjør ikke at Eldreombudet blir overflødig. Eldre er langt mer enn pasienter, sier Jacobsen.