Svak satsing på eldres psykiske helse

– Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er et dårlig svar på de påkjenningene eldre har under pandemien. 10 millioner kroner ekstra til forebyggende hjemmebesøk er småpenger, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
11.05.2021
OPPDATERT:
27.05.2021

– For å unngå en langvarig pandemi av psykiske plager kreves det langt sterkere og mer langvarige tiltak enn det forslaget til revidert nasjonalbudsjett gir, sier Jacobsen.

Mange eldre er rammet av sosial isolasjon, smittefrykt og passivisering under pandemien. I dag dokumenterer en studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening at koronapandemien har forverret de psykiske lidelsene til eldre.

Et skuffende svar

Eldreombudet har krevd en sterk satsing på tiltak for eldres psykiske og fysiske helse.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 300 millioner kroner ekstra til tilbud innen psykisk helse og rus. Halvparten skal gå til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer i alle aldersgrupper.

– Det er positivt at regjeringen vil styrke lavterskeltilbudet for psykisk helse, slik vi har bedt om. Men ellers er forslaget til revidert nasjonalbudsjett et skuffende svar på behovene mange eldre har etter et år i livsfare og isolasjon, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Trenger langt større midler

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner ekstra til aktiviteter og forebyggende hjemmebesøk for eldre.

– 10 millioner kroner spredt over hele landet strekker ikke til for å avdekke og ivareta den psykiske helsen til hjemmeboende, sårbare eldre. Kommunene trenger langt større midler. Ikke minst vil det kreve store ressurser å finne ut hvilke nye personer som har fått psykiske plager under pandemien og hjelpe dem, sier eldreombudet.

Smått til aleneboende

En rapport fra Norges Røde Kors har vist at pandemien har hatt store og dramatiske konsekvenser for eldre over 80 år.

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning til aktiviteter og ferietilbud til aleneboende unge og eldre.

– Det er vanskelig å se for seg hvilke ferieopplevelser man kan tilby til unge og eldre for de 30 millionene som er lagt inn. Som et nasjonalt tiltak er dette altfor smått, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.