Tar initiativ til å fjerne digitale barrierer for eldre

Eldreombudet vender seg til Finans Norge og Digitaliseringsdirektoratet for å forebygge digitalt utenforskap.

PUBLISERT:
15.03.2021
OPPDATERT:
17.03.2021

For Eldreombudet er det et prioritert tema å hindre at digitaliseringen av samfunnet skaper problemer for eldre. Vi har nå tatt initiativ overfor to viktige samfunnsaktører. 

Skape banktjenester for alle – utfordring til Finans Norge 

Hvordan kan ikke-digitale eldre benytte banktjenester på en best mulig måte? Det tar vi opp i et brev til Finans Norge. 

I brevet setter vi søkelys på noen av de tilbakemeldingene vi får fra eldre som har utfordringer med praktisk bruk av daglige banktjenester. 

Blant eldre over 60 år er det omtrent 120 000 som ikke har tilgang til internett. Det viser en undersøkelse utført av Forbruksforskningsinstituttet SIFO. 

Dette fører til at flere ikke kan benytte seg av nødvendige tjenester og sliter med å innhente informasjon. 

Last ned brevet «Barrierer for eldre bankkunder»

Fjerne digitale barrierer for eldre – invitasjon til Digitaliseringsdirektoratet 

Mange eldre har utfordringer med bruk av digitale verktøy. De som ikke mestrer de digitale tjenestene, gir gjerne opp fordi de er redde for å gjøre feil eller ikke har noen å spørre dersom de står fast.

Vi tar til orde for et samarbeid mellom Eldreombudet og Digitaliseringsdirektoratet om disse utfordringene. 

Vi foreslår nå å møtes for å se nærmere på hvordan vi sammen kan arbeide for at alle eldre får ta del i digitaliseringen av samfunnet.

Last ned brevet «Invitasjon til samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet – fjerne digitale barrierer for eldre».