– Utnevn en eldreminister og ha 65+ med i regjering

En egen eldreminister bør være med når den nye regjeringen presenteres på Slottsplassen. Gruppen 65+ bør også være representert blant statsrådene, mener Eldreombudet.

PUBLISERT:
08.10.2021
OPPDATERT:
14.10.2021

 

I et brev til Arbeiderpartiet og Senterpartiet har Eldreombudet gitt to oppfordringer om sammensettingen av en ny regjering: 

1  Utnevn en egen eldreminister

Eldre utgjør en stadig større del av befolkningen, og eldrepolitikk vil stå mer og mer sentralt framover. Det gir god grunn til å utnevne en egen statsråd for eldresaker. 

Eldreombudet har bedt en ny regjering prioritere interessene til eldre:

  • styrke helse- og omsorgstjenestene for eldre
  • stoppe vold, overgrep og forsømmelse av eldre
  • sørge for at ingen ikke-digitale eldre faller utenfor
  • hindre sosial isolasjon og ensomhet blant eldre
  • styrke eldres samfunnsdeltakelse og påvirkning

Med en egen eldreminister vil innsatsen på disse områdene få mer kraft. 

Eldreombudet merker seg også at Jonas Gahr Støre har uttalt at å «gi de eldre trygghet» er ett av seks satsingsområder for en ny regjering. Det bør følges opp med å utnevne en eldreminister.

I MEDIA: Les om oppfordringen vår i Nationen (for abonnenter).  

2  Ha gruppen 65+ representert i regjering og ha stor bredde i alder blant statsrådene

Nærmere en million nordmenn (ca. 966 000) er i gruppen fra 65 år. De bør være representert i det nye regjeringskollegiet. Eldreombudet mener sammensettingen av regjeringen må ta hensyn til alder – i tillegg til kjønn, bakgrunn og geografi. 

I gjennomsnitt slutter nordmenn i arbeid når de er 65,6 år (Nav 2017). Samtidig har eldre over 65 år lang erfaring, høy kompetanse og ofte fortsatt stor arbeidskapasitet. 

Eldres erfaringer og perspektiver bør komme til nytte også i regjeringskollegiet. Det å ha eldre med i regjeringen vil dessuten sende et sterkt signal til resten av samfunnet om at eldres ressurser trengs. 

Eldreombudet vil påpeke at alle aldersgrupper må være godt representert i politikken. Eldre må ha påvirkning og representasjon på alle nivå i samfunnet.