– Viktig å klargjøre retten til å betale kontant

Mange eldre har fortsatt et behov for å benytte kontanttjenester. Kontanter er en del av beredskapsplanen til norske husholdninger. Det understreker vi i en fersk høringsuttalelse.

PUBLISERT:
09.12.2022
OPPDATERT:
09.12.2022

Eldreombudet har tidligere krevd at retten til å bruke kontanter må styrkes. Regjeringen har nå sendt på høring et forslag om å gjøre nettopp det.

Forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter. 

Eldreombudet er glad for den foreslåtte presiseringen og bestemmelsen i finansavtaleloven og støtter forslaget fullt ut. Retten til å kunne betale kontant har vært for diffus, det er derfor viktig at denne retten nå klargjøres.

Les Eldreombudets høringssvar om saken