Vold, overgrep og forsømmelser på sykehjem må stoppes

– Det er ikke akseptabelt at eldre er utsatt for vold, overgrep og forsømmelser noe sted, skriver Eldreombudet i et brev til regjeringen.

PUBLISERT:
23.07.2021
OPPDATERT:
23.07.2021

– Nasjonale helsemyndigheter kan ikke forsømme det ansvaret de har for å stoppe vold, overgrep og forsømmelser, skriver Eldreombudet i brevet. 

Gi tilskuddsmidler og øk bemanningen 

Vi viser til Helsedirektoratets rapport «Vold, overgrep og forsømmelser i norske sykehjem – om omfang og pågående forebyggende arbeid.»

Rapporten viser at svært mange ansatte ved sykehjem har gjort – og sett andre gjøre – uakseptable handlinger mot beboere.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber vi regjeringen snarest 

  • bevilge tilskuddsmidler til arbeid mot vold, overgrep og forsømmelser i alle kommuner
  • øke overføringene til kommunene slik at de kan styrke bemanningen på sykehjemmene 

Systematisk, forebyggende arbeid må bli landsdekkende 

– Det er verdifullt at enkelte kommuner går i front og gjør en ekstra innsats for å hindre vold, overgrep og forsømmelser av eldre. Men pilotarbeid i enkeltkommuner er utilstrekkelig, skriver Eldreombudet i brevet. 

Vi påpeker at det systematiske, forebyggende arbeidet raskt må bli landsdekkende.

– Staten må bevilge midlene som trengs for at arbeidet kan lykkes i alle kommunene, heter det i brevet. 

Eldreombudet ber regjeringen sette av tilstrekkelige midler i statsbudsjettet for 2022 og de påfølgende årene. 

Les brevet «Stopp vald, overgrep og forsømming i sjukeheimar i alle kommunar»