Brev og høyringssvar

Til SV: Stå fast ved støtten til Eldreombudet

Slaget om Eldreombudets framtid vil stå i høst. Det vil være avgjørende at SV står ved sin stemmegivning for å opprette Eldreombudet som en uavhengig vaktbikkje etter modell av Barneombudet – slik at et forslag om nedlegging ikke vil få flertall.

Høringssvar om ny strategi for eID i offentlig sektor

Eldre må få tilbud om en ny, brukervennlig og sikker elektronisk identifikasjon på høyeste sikkerhetsnivå. Det trengs også en ny løsning for å delegere fullmakt, og den må fungere på tvers av virksomheter.