Brev til Bergen kommune om aldersgrense for valgmedarbeidere

Eldreombudet er kritisk til at Bergen setter en aldersgrense på 70 år for å kunne være valgmedarbeider. 

PUBLISERT:
27.05.2021
OPPDATERT:
27.05.2021

 

26. mai 2021 sendte Eldreombudet brev til Bergen kommune ved bystyret. 

Bakgrunnen er en henvendelse vi har fått fra eldrerådet i Bergen om at kommunen har satt en øvre aldersgrense ved 70 år for å kunne være valgmedarbeider. 

Eldreombudet er kritisk til innføringen av denne aldersgrensen. 

«Vi mener det avgjørende må være hvilken kompetanse valgmedarbeiderne har – noe kommunen må sikre gjennom god opplæring – ikke hvilken alder de har», heter det i brevet. 

Last ned brevet fra Eldreombudet til Bergen kommune