Brev til Digitaliseringsdirektoratet om samarbeid for å fjerne digitale barrierer for eldre

Mange eldre har utfordringer med bruk av digitale verktøy. Vi tar til orde for et samarbeid om å løse utfordringen.

PUBLISERT:
10.03.2021
OPPDATERT:
15.03.2021

Eldreombudet sendte brev til Digitaliseringsdirektoratet 10. mars 2021. 

I brevet tar vi initiativ til et samarbeid med direktoratet om en viktig sak for en stor gruppe eldre: utfordringene med å bruke digitale verktøy.

Dette er et prioritert tema for Eldreombudet. Vi foreslår å møtes for å se nærmere på hvordan Digitaliseringsdirektoratet og Eldreombudet sammen kan arbeide for at alle eldre får ta del i digitaliseringen av samfunnet.

Last ned brevet «Invitasjon til samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet - fjerne
digitale barrierer for eldre»