Brev til Finans Norge om digitale barrierer for eldre bankkunder

Hvordan kan ikke-digitale eldre benytte banktjenester på en best mulig måte? Vi utfordrer Finans Norge.

PUBLISERT:
10.03.2021
OPPDATERT:
05.05.2021

Eldreombudet sendte brev til Finans Norge 10. mars 2021. 

I brevet setter vi søkelys på noen av de tilbakemeldingene vi får fra eldre som har utfordringer med praktisk bruk av daglige banktjenester.

Blant eldre alene, definert som personer over 60 år, er det omtrent 120 000 personer som ikke har tilgang til internett, ifølge en undersøkelse utført av Forbruksforskningsinstituttet SIFO. 

Dette skaper barrierer og fører til at flere ikke kan benytte seg av nødvendige tjenester og sliter med å innhente informasjon. 

Vi stiller disse spørsmålene til Finans Norge i brevet:

  • Hvordan kan ikke-digitale eldre benytte banktjenester på en best mulig måte?
  • Hvilket ansvar har bankene for å sørge for at eldre kunder er i stand til å utføre daglige banktjenester?
  • Hvilket opplæringsansvar tar bankene for de kundene som vil ta i bruk nettbank for første gang?
  • Hvilket generelt opplæringsansvar tar bankene for eldre kunder når det gjelder den digitale utviklingen? 

Last ned brevet «Barrierer for eldre bankkunder»