Brev til Finanstilsynet og Bits: Fjern barrierer for de som hjelper eldre med elektronisk regningsbetaling

Den siste tiden opplever Eldreombudet en stor økning av henvendelser fra fortvilte pårørende som bistår eldre familiemedlemmer med regningsbetaling.

PUBLISERT:
24.06.2022
OPPDATERT:
24.06.2022

 

Den siste tiden opplever Eldreombudet en stor økning av henvendelser fra fortvilte pårørende som bistår eldre familiemedlemmer med regningsbetaling. Etter innføringen av «Alltid eFaktura» får mange ikke-digitale eldre tilsendt faktura i posten med krav om fakturagebyr. En pårørende må betale fakturaene manuelt, noe som blir både tungvint og dyrt for den som hjelper til med regningsbetaling. 

Alvorlig økonomisk belastning

Det er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap Bits AS som har besluttet å avvikle den gamle fakturatjenesten. Bits ber pårørende om å kontakte fakturautstederne og be om få å stå som mottaker av fakturaene (som eFaktura) på vegne av den ikke-digitale eldre. 

De fleste selskapene nekter å gjøre det. Telenor vil for eksempel ikke endre mottaker og belaster dermed den ikke-digitale kunden med et fakturagebyr på 79 kroner. For mange eldre kan dette bety mange tusen kroner i gebyrer gjennom året. Dette gir mange minstepensjonister en alvorlig økonomisk belastning.

Bankene foreslår også at kundene kan opprette automatisk belastning med Avtalegiro. Men denne tjenesten er heller ikke for alle. Mange har et behov for å kontrollere detaljene før de aksepterer at beløpet blir belastet. 

Dårlig markedsføring av «på vegne av»-fullmakt

Eldreombudet er kjent med at mange banker er i ferd med å iverksette såkalte «på vegne av»- løsninger for å gi fullmakt fra en person til en annen. Dette vil trolig være den beste løsningen både for den ikke-digitale eldre og den som skal hjelpe. «På vegne av»-løsningen for fullmakt er ikke en felles løsning i regi av Bits eller andre infrastrukturselskaper. Hver enkelt bank må utvikle egne løsninger – noe de fleste ikke er i mål med selv om fristen var 18. mai i år . Markedsføringen og informasjonen om dette alternativet har også vært for dårlig overfor de kundene løsningen er aktuell for.

Eldreombudet mener denne prosessen er dårlig håndtert av bankene. Her burde bransjen sørget for å få på plass tjenestene i god tid før fristens utløp. Samtidig burde bankene informert om fullmaktsløsningene lenge før fristen, slik at brukerne kunne inngå avtaler med bankene sine.

Eldreombudet mener at alle virksomheter som tilbyr finansielle tjenester må etablere «på vegne av»-ordninger for betaling av elektroniske fakturaer. Dette må følges opp av finansmyndighetene og tilsynet.

Personvernet må naturligvis sikres, men vi forventer at Bits og bankene tar lærdom av denne saken når fremtidige løsninger skal utvikles. Det er viktig å ivareta interessene til både eldre som trenger bistand til dagligbanktjenester og eldre som har lav digital kompetanse.

 

Med vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen
eldreombud