Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om forsinket vaksinering

Forsinkelsene i koronavaksineringen vil tilspisse den sosiale isolasjonen av eldre og andre i risikogruppene.

PUBLISERT:
26.01.2021
OPPDATERT:
12.03.2021

26. januar 2021 sendte Eldreombudet brev til Helse- og omsorgsdepartementet. 

I brevet viser vi til opplysninger om at vaksineringen mot covid-19 kan bli opp mot to måneder forsinket i Norge.

Eldreombudet er dypt urolig for at forsinkelsene i vaksineringen vil tilspisse den sosiale isolasjonen av eldre og andre i risikogruppene.

Vi stille derfor helse- og omsorgsministeren disse spørsmålene:

 1. Det ble bevilget 400 millioner kroner mot sosial isolasjon og ensomhet blant eldre
  gjennom revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. I hvor stor grad har disse midlene
  kommet eldre til gode i form av konkrete tiltak som er satt i verk?
 2. I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget nye 400 millioner. Hvor raskt vil de nye
  midlene utløse tiltak som hjelper de isolerte eldre?
 3. Planlegger regjeringen nye tiltak mot den sosiale isolasjonen av eldre under
  pandemien?

Les brevet «Forsinket vaksinering truer eldres psykiske og fysiske helse»