Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om vaksinefordeling etter alder

Prinsippet om vaksinefordeling til kommunene basert på innbyggernes alder ikke forlates før gruppene med særlig høy risiko er vaksinert.

PUBLISERT:
03.03.2021
OPPDATERT:
12.03.2021

3. mars 2021 sendte Eldreombudet brev til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Eldreombudet ønsker en forsikring om at prinsippet om vaksinefordeling til kommunene basert på innbyggernes alder ikke forlates før gruppene med særlig høy risiko er vaksinert.

Bakgrunnen for spørsmålene som stilles i brevet, er en sammenligning av informasjon gitt i en nyhetsartikkel fra departementet og to kilder fra Folkehelseinstituttet. 

De ulike kildene gir et uklart bilde av hvilke risikogrupper som vil være vaksinert før prinsippet om vaksinefordeling til kommunene etter alderen på innbyggerne, forlates. 

Last ned brevet «Spørsmål om vaksinefordeling til kommunene etter innbyggernes alder»