Brev til Koronakommisjonen om oppfriskningsdosen med koronavaksine til eldre

Vi oppfordrer Koronakommisjonen til å granske hvordan oppfriskningsdosen med koronavaksine til eldre har vært planlagt og gjennomført.

PUBLISERT:
15.12.2021
OPPDATERT:
15.12.2021

 

Til Koronakommisjonen 

13. desember 2021

 

Planlegging og gjennomføring av oppfriskningsdosen til eldre

Eldreombudet vil med dette oppfordre Koronakommisjonen til å granske hvordan
oppfriskningsdosen med koronavaksine til eldre har vært planlagt og gjennomført.

Mer enn to måneder etter at regjeringen bestemte at eldre skulle få oppfriskningsdosen, er vaksineringen ikke fullført. Det medfører at eldre nå er utsatt for en risiko som kunne vært unngått med en raskere gjennomføring.

Det er sterkt kritikkverdig – ikke minst sett i lys av at de nasjonale og lokale myndighetene hadde erfaring fra to tidligere runder med koronavaksinering.

Vi vil spesielt peke på at det gikk mer enn seks uker fra regjeringen slo fast at eldre skulle få oppfriskningsdosen (5. oktober) og til kommunene ble oppfordret i brev fra FHI om å aktivt kalle inn eldre (19. november).

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig statsorgan opprettet i 2020. Lov om
Eldreombudet slår fast at Eldreombudet blant annet skal arbeide for at eldres interesser blir ivaretatt i planlegging og utredninger på alle samfunnsområder.

Vi ber om at en gransking blant annet tar for seg disse temaene:

  • samspill mellom de nasjonale helsemyndighetene og kommunene
  • valg av metoder for kommunikasjon med og innkalling av eldre
  • kommunikasjon med ikke-digitale eldre
  • hvilken risikovurdering av faktorer som kunne hindre en raskest mulig gjennomføring ble gjort på forhånd
  • tidsbruk fra avgjørelse om å gi oppfriskningsdose og til gjennomført vaksinering
  • konsekvenser av forsinket vaksinering (med tanke på smitte, sykdom, innleggelse mv.)
  • finansiering av kapasitet til rask gjennomføring
  • læring mellom runde 1, 2 og 3 i vaksineringen

 

Med vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen
eldreombud