Digitalisering og deltakelse

PUBLISERT:
09.12.2020
OPPDATERT:
26.08.2021

Ny teknologi gjør det mulig å delta på nye måter. Men utviklingen kan også sette eldre utenfor felleskapet.

Med økende digitalisering og en rask teknologisk utvikling opplever flere eldre at digitalt utenforskap er en utfordring. Men samtidig kan teknologi gi bedre muligheter for deltakelse og selvstendighet. 

Når eldre kjenner seg uønsket og trekker seg tilbake, kan det ha flere årsaker, blant annet negative stereotypier om eldre, aldersdiskriminering og manglende tilrettelegging. 

Digitalt utenforskap

Eldre mennesker har opplevd store endringer – fra å leve i et industrisamfunn til teknologisamfunn, fra bruk av skrivemaskin til pc og smarttelefoni. 

Mange eldre, særlig blant yngre eldre, bruker pc, nettbrett og smarttelefon. Likevel er ikke alle eldre på nett. Digitalt utenforskap blir for mange en utfordring når alderen og helseproblemene øker. 

Bank- og finansnæringen er digitalisert, men det anslås at over 200 000 brukere, hvorav de fleste er eldre, er analoge brukere.

Digital bankidentifikasjon kan være vanskelig for en del eldre brukere, som blir avhengige av hjelp som kan gjøre dem utsatt for misbruk.  

Gjør en stor innsats, men er underrepresenterte

Mange eldre er aktive i frivillige aktiviteter og gjør en betydelig innsats. En rapport for Statens seniorråd i 2016 beregnet den formelle og uformelle innsatsen til å tilsvare 45 000 årsverk. 

Det er likevel et stort potensial for økt deltakelse. Undersøkelser viser at mange kunne tenke seg å delta mer, særlig eldre under 80 år. 

Eldre er underrepresenterte i folkevalgte organer. Eldre mennesker har imidlertid høyere valgdeltakelse enn yngre. 

 

Kilder: proposisjonen om eldreombudsloven, høringsnotatet om eldreombudsloven