Frivillig innsats og politisk representasjon

PUBLISERT:
09.12.2020
OPPDATERT:
07.04.2022

Eldre gjør mye frivillig arbeid, men er underrepresenterte i politiske organer. 

Mange eldre er aktive i frivillige aktiviteter og gjør en betydelig innsats. En rapport for Statens seniorråd i 2016 beregnet den formelle og uformelle innsatsen til å tilsvare 45 000 årsverk. 

Det er likevel et stort potensial for økt deltakelse. Undersøkelser viser at mange kunne tenke seg å delta mer, særlig eldre under 80 år. 

Eldre er underrepresenterte i folkevalgte organer. Eldre mennesker har imidlertid høyere valgdeltakelse enn yngre. 

Når eldre kjenner seg uønsket og trekker seg tilbake, kan det ha flere årsaker, blant annet negative stereotypier om eldre, aldersdiskriminering og manglende tilrettelegging. 

Aktuelle saker om temaet