Valg 2021: Flytt eldre til toppen!

PUBLISERT:
24.06.2021
OPPDATERT:
22.11.2021

Stortinget kan komme til å ha maksimalt én representant over 70 år etter valget. Eldreombudet oppfordrer velgerne til å protestere ved å endre på stemmesedlene.

Eldre utgjør en stadig større del av folket. Men partiene nominerer svært få eldre i toppen av listene til stortingsvalget i år. 

Eldreombudet oppfordrer deg som velger til å protestere. Det gjør du ved å flytte eldre kandidater til toppen av stemmeseddelen.

I MEDIA: Les mer om oppfordringen vår i Aftenposten.  

Slik gjør du det

  1. Velg den lista du skal stemme på.
  2. Sjekk fødselsåret som står ved navnene på lista, og finn de eldre kandidatene.
  3. I ruta som står inntil navnet på eldre kandidater, skriver du inn et nytt tall som flytter dem til toppen av lista: Den du vil ha på førsteplassen, gir du tallet 1 i ruta. Den du vil ha på andreplassen, gir du tallet 2 – og så videre.

Da har du endret rekkefølgen og flyttet eldre til toppen. Valgloven gir alle velgere rett til å flytte på kandidatene. 

De endringene velgerne gjør på stemmesedlene, vil sende et klart signal til partiene. Og signalet bør føre til at partiene nominerer eldre høyt på listene ved senere valg. 

Alle grupper må være godt representert

En gjennomgang i avisa Vårt Land viser at Stortinget kan komme til å ha maksimalt én representant over 70 år etter valget i 2021. 

Eldreombudet mener at partiene har gjort en slett jobb med å nominere eldre høyt på listene. Den svake representasjonen av eldre er udemokratisk. Det svekker legitimiteten til det politiske arbeidet partiene skal gjøre.  

Eldre utgjør en stadig større del av befolkningen, men gjennomsnittsalderen på Stortinget har falt. Stortinget må gjenspeile bredden i befolkningen. Alle aldersgrupper må være godt representert. 

På Stortinget er middelaldrende overrepresenterte. Eldre og yngre er det for få av. Hvis noen av 50-åringene viker plass for 75-åringer og 25-åringer, får vi et storting som speiler folket bedre. Det er på høy tid. 

Går glipp av eldres erfaring

Partiene går glipp av den verdifulle erfaringen eldre har. Det er et stort tap for politikken. De politiske beslutningsprosessene blir dårligere når eldre ikke blir hørt. 

Erfaringene, perspektivene og interessene til eldre må komme fram der beslutningene tas og ressursene fordeles. 

Vi oppfordrer alle velgere til å si ifra om at eldre må være godt representert på Stortinget.