Sosial isolasjon og pandemien

PUBLISERT:
09.12.2020
OPPDATERT:
09.09.2021

Vi er svært bekymret for de psykiske og sosiale skadevirkningene av koronapandemien. 

Eldreombudet har i flere omganger advart mot den sosiale isolasjonen som følger av de strenge smitteverntiltakene under pandemien. 

Vaksiner er ikke nok

Det trengs kraftige tiltak for å berge eldres helse og livskvalitet ut av koronatida. 

Det er ikke bare eldre i institusjon som er rammet, det er også hjemmeboende eldre. Mange har levd isolert i lang tid – vel vitende om at høy alder gir høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø av viruset.

Nå må vi gjenreise en trygg, sosial og aktiv hverdag for eldre. Å gi vaksine og fjerne strenge restriksjoner er på ingen måte nok – det er bare første steg.

Sats på eldres helse og livskvalitet

Eldreombudet har derfor krevd at både revidert nasjonalbudsjett for 2021 og statsbudsjettet for 2022 må satse sterkt på tjenester som ivaretar helsa og livskvaliteten til eldre.

Det trengs både akutte og langsiktige tilbud. 

Aktuelle utspill

Les mer om arbeidet vårt mot sosial isolasjon i koronatida: