Vald, overgrep og forsømming

PUBLISERT:
28.09.2021
OPPDATERT:
28.09.2021

Med alderen treng vi som regel meir hjelp. Då aukar faren for at vi blir utsette for vald og overgrep. Risikoen stig når ein må sleppe nokon inn i si personlege sfære.

På helse- og omsorgsinstitusjonar

Svært mange tilsette ved sjukeheimar har gjort – og sett andre gjere – uakseptable handlingar mot bebuarar.

Det viser rapporten «Vold, overgrep og forsømmelser i norske sykehjem – om omfang og pågående forebyggende arbeid» frå Helsedirektoratet. 

Eldreombudet har bede regjeringa 

  • bevilge tilskot til arbeid mot vald, overgrep og forsømming av eldre i alle kommunar 
  • auke overføringane til kommunane slik at dei kan styrke bemanninga på sjukeheimane 

Les meir om initiativet Eldreombodet har tatt

Mot heimebuande

Mellom 6,8 og 9,2 prosent av heimebuande har blitt utsette for vald og overgrep etter at dei fylte 65 år.

Det går fram av ein studie frå Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress.

Les kronikken «Stopp hjemmevolden mot eldre» av eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Søk hjelp