Valg under pandemien

PUBLISERT:
13.01.2021
OPPDATERT:
29.03.2021

Staten og kommunene må gjøre alt for å unngå at koronaviruset hindrer eldre og syke i å få stemt ved årets valg.

Koronapandemien gjør at risikogruppene står i fare for å bli hindret i stemme ved stortings- og sametingsvalget. Stemmeretten er en menneskerett. Alle som har stemmerett, må trygt kunne bruke den. 

Derfor tar Eldreombudet til orde for flere tiltak: 

  • Alle som ikke kan møte fram i et stemmelokale, må få stemme hjemme.
  • Stemmelokalene må ha mye plass, god bemanning og rause åpningstider som gjør dem helt trygge for alle som går dit.
  • Staten må støtte kommunene økonomisk, for det vil koste å holde valg med smittevern.

Eldreombudet er spesielt bekymret for velgere som lever skjermet fordi de har økt risiko for covid-19. De må få mulighet til å stemme hjemme, såkalt ambulerende stemming. 

Les mer om dette temaet i 

 

LES OGSÅ: Valg 2021: Flytt eldre til toppen!