Eldreombudet

Vi taler eldres sak overfor offentlige og private virksomheter i Norge.

PUBLISERT:
05.05.2021
OPPDATERT:
22.06.2021

Vuorrasiidáittardeaddji birra

The Ombud for Older People

Hva er Eldreombudet?

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig nasjonalt statsorgan opprettet i 2020.

Oppdraget vårt er å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder og å følge med på situasjonen for eldre.

Vi taler eldres sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Vi er til for at eldres behov skal få økt oppmerksomhet og bli satt på dagsordenen overalt.

Det er ikke satt noen nedre alder som definerer hvem som er eldre.

Du kan lese mer om rollen vår og oppgavene våre i eldreombudsloven og i forarbeidene til loven:

Vi er et av de statlige ombudene i Norge

Hva gjør vi?

Vi gir råd og informasjon, uttaler oss i mediene, gir høringsuttalelser og har kontakt med eldre, pårørende, myndigheter, organisasjoner og bedrifter.

Arbeidet vårt er ikke avgrenset til enkeltområder i samfunnet. Fordi Eldreombudet er nyopprettet, vil likevel dette nettstedet ha stoff om noen utvalgte temaer til å begynne med. 

Les mer om

Hvem er vi?

Bente Lund Jacobsen er eldreombud og leder arbeidet i Eldreombudet. Jacobsen ble utnevnt av Kongen i statsråd og startet i juli 2020. Stillingen som eldreombud er et åremål på seks år. 

I tillegg til eldreombudet er vi nå fire ansatte i Eldreombudet. Staben er under oppbygging. 

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg. Alle er velkomne til å kontakte oss – enten for å gi informasjon eller for å stille spørsmål.